Urtestekstile - Vardinis krikšto kraitelis skirtas su krikšto sakramentu susijusiems daikteliams laikyti mezginys.lt dirbinių neparduoda, mes skelbiame informaciją apie autorius ir jų rankdarbius. Jūsų žinutė bus nusiųsta dirbinio autoriui, Jūs turėsite sulaukti jo atsakymo ir suderinti pirkimo/pardavimo sąlygas.

security code