Nyciečiai vyrai keliauja į draugo bernvakarį Kaune 5

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečiai vyrai keliauja į draugo bernvakarį Kaune 5

Į Kauno miesto policijos areštinę patekusiems nyciečiams vyrams Batuotui, Naitmenui ir Tukuručiui pastaroji naktis buvo tikrai itin sunki. Nesisekė jiems užmigti ir normaliai pamiegoti, nes truputį skaudėjo galvas nuo išgerto alkoholio, o širdis slėgė nerimas ir nežinia dėl rytojaus. Kiti du jų kompanionai, Pupsis ir Raudonakis grįžo atgal, į savo viešbučio kambarius ir ten visai normaliai, saldžiai minkštose lovose išsimiegojo, o šioji mušeikų trijulė ir toliau liko uždaryta už grotų šaltoje, nesvetingoje ir prispjaudytoje areštinės kameroje. Suprantama, kad suimtasis Tukurutis, būdamas burtininkas, teoriškai visai galėjo pasinaudoti čia savo magiškomis galiomis, žaibiškai teleportuotis iš čia į kitą kokią vietą, gal tokiu būdu net ir atsirasti nemačiomis savo paties viešbučio kambaryje, ar kur kitur, bet tuo pat metu palei jų kamerą vis zujo su reikalais pareigūnai, o palubėje kabojo įjungtos stebėjimo kameros, tad nepastebimai pradingti buvo praktiškai beveik neįmanoma, nes toks dalykas vis vien būtų greitai pastebėtas ir tuomet areštinėje būtų kilęs baisus sąmyšis dėl įvykusio pabėgimo. Dar prieš pat patenkant į uždarą kamerą, iš visų trijų nyciečių buvo paimti jų su savim turimi daiktai: laikrodžiai, burtų lazdelės, piniginės, mobilieji telefonai, revolveris. Gerai, kad bent nors vienam Naitmenui pavyko kameroje kažkiek pamiegoti. Rytą į areštinę atvyko Pupsis ir Raudonakis, jie nupirko ir atvežė trijulei maisto pavalgyti, paskui nuėjo pas areštinės vadovybę ir primygtinai prašė, kad nyciečius pareigūnai paleistų į laisvę – tiegi nieko blogo tikrai nepadarė, tik įsivėlė į muštynes, norėdami apginti užpultą moterį. Bet areštinės viršininkai buvo neperkalbami ir užsispyrė tuos tris suimtuosius palaikyti pas save uždarytus dar bent vieną parą laiko... 2019 m. lapkričio 16 d.