Skara "Gail "

Rankdarbiai » Skraistės, skaros

Skara "Gail "

Maironis Pavasario saulė Pavasario saulė prašvito meiliai Ir juokiasi, širdį vilioja; Iškilo į dangų aukštai vieversiai, Čirena, sparneliais plasnoja. Išaušo! Išaušo vėjelis laukų Bučiuoja, gaivina krūtinę; Pabiro pasklido žiedai ant laukų – Vainikų eilė pirmutinė. Taip giedra ir linksma. Tiek šviečia vilties. Vien meilę norėtum dainuoti. Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, Su meile saldžiai pabučiuoti.