Nyciečiui abiturientui Raigardui Kupiškio bažnyčioje įteikiamas brandos atestatas

Rankdarbiai » Kompiuterinė grafika

Nyciečiui abiturientui Raigardui Kupiškio bažnyčioje įteikiamas brandos atestatas

Nycietis Raigardas Šunėnas drauge su kitais savo buvusiais klasiokais, buvusiais 12 –okais, abiturientais Kupiškio miesto bažnyčioje dalyvauja iškilmingoje Kupiškio miesto Griekašiaus gimnazijos mokslo baigimo, brandos atestatų įteikimo ceremonijoje. Pilnutėlėje bažnyčioje, visų susirinkusiųjų akivaizdoje, pats mokyklos direktorius įteikė kiekvienam iš abiturientų po mokslo baigimo atestatą, tame tarpe – taip pat ir Raigardui Šunėnui, verslininkų Musės ir Pupsio sūnui. Kaip tik tą momentą čia ir matote. Tą įsimintiną momentą šalia stovėjusios ir gėlių puokštę sūnui besiruošusios įteikti pačios mamos Musės širdis iki tiek buvo apsalusi iš laimės, kad ta vos įstengė susilaikyti neverkusi iš džiaugsmo. Greta visa tai su aparatu fotografavo Šunėnų kaimynas ir geras draugas, burtininkas Tukurutis. Šiemet, per baigiamuosius egzaminus Raigardas keletą dalykų išlaikė labai aukštais rezultatais, tad jo apsisprendimas dėl ateities yra visai aiškus – rudenį jis stos į Universitetą, kad studijuotų Verslo vadybą. Jis gi norėtų tapti šeimos verslo paveldėtoju. Po visos oficialiosios ceremonijos ir daugybės išgirstų sveikinimo kalbų, nyciečių visa kompanija atsiskyrė nuo savo klasiokų ir toliau švęsti atestatų šventės nuėjo visai kitur, pas mieste gyvenančius Tukuručio žmonos Irenos tėvus, į jų butą ir ten išbuvo iki vėlumos. 2019 m. liepos 21 d.