Pavasaris

Rankdarbiai » Sijonai

Pavasaris

Žadina saulė miegantį pumpurą, Skleidžiasi žibuoklė miško pakrašty... Moja beržas šakomis nusvirusiomis, Šaukia spindulį, kad savą gyvastį praskleist. Kur tik tai pažvelgsi - gamta šypsos... Norisi jai atsakyti tuo pačiu. Liesti žolę, medį, žiedą, smilgą, Kvėpti tyro oro ir gėrėtis šiuo grožiu įstabiu... Šypsosi Žemė mūsų didinga... Skleidžia gražiausią paletę spalvų. Geria godžiai spindulį kiekvieną, Kelia pavasariui savus vaikus. Aš išbučiuosiu žemę žemelę! Skleiskis, puoškis po žiemos vargų! Džiugink, Žeme - paukštį, žmogų, vabalą. Priimk į glėbį savo vaikus...